Change to English »
Civiele werkzaamheden

Civiele werkzaamheden

U bevindt zich hier: Diensten » Civiele werkzaamheden

Als onderdeel van haar integrale dienstverlening, verzorgt Vonk alle civiele werkzaamheden gericht op de bouw van industriële installaties zoals grondkeringen, funderingsconstructies, watervoorzieningen en grondwerkzaamheden. Dankzij in-huis kennis, ervaring en productiefaciliteiten voor prefab materialen is Vonk altijd in staat een effectieve planning te realiseren voor de uitvoering van werkzaamheden.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor nieuwbouw en onderhoudsprojecten. Gedegen onderzoek in het voortraject is essentieel om de kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat te kunnen garanderen. Vonk verzorgt daarom met in-huisspecialisten en samenwerkingspartners alle civiele voorbereidingen die nodig zijn om veilig van start te kunnen gaan met de constructie of het onderhoudswerk.

Producten en diensten

 • Grondkeringen
  • damwanden
  • keerwanden
 • Funderingsconstructies in de gron
  • prefab heipalen
  • in de grond gevormde palen
  • betonconstructies (al dan niet gefundeerd op palen)
 • Bouwrijp maken
  • verwijderen bestaande voorzieningen in de grond en beplantingen
  • nieuw rioleringssysteem aanbrengen
  • nieuw elektra voorzieningen aanbrengen
 • Grondwerkzaamheden
  • aanvullen
  • ontgraven
  • (grond) bodem sanering
  • grond verbetering
  • grond verdichting
  • grond injecteren
  • grond keuringen
 • Water voorzieningen
  • steigers
  • aanleg palen
  • drijvende werk plateaus (vlotten)
 • Maken van wegen/ paden
  • maken van tijdelijke bouwwegen
  • maken van tijdelijke bouwwegen voor zwaar materiaal
  • maken van definitieve wegen/ paden
  • graafwerk
  • aanbrengen onderconstructie bijv. puingranulaat
  • aanbrengen bestrating/ asfalt